Reis Zweden - marcelburgerphoto
  • Reis Zweden

Wereldwijzerzweden.net | Reis Zweden is de nieuwe naam voor Wereldwijzer Zweden: een online-reismagazine sinds 2008, een spin-off van het reishandboek Wereldwijzer Zweden dat in 2008 bij Uitgeverij Elmar (Rijswijk, NL) verscheen. Auteur Marcel Burger woont en werkt sinds maart 2006 vanuit/in Zweden en leverde voldoende stof om een reisgids van ruim 1000 pagina’s te vullen. Te veel natuurlijk om in menige koffer of reistas te passen. Sinds zomer 2014 is de online-editie van Reis Zweden / Wereldwijzer Zweden een reishandboek in beeld. Check ook @zwedennieuws op Twitter en Frommarcelforyou on Instagram.


Bestemmingen

Het boek Wereldwijzer Zweden
Auteur: Marcel Burger

Wereldwijzer Zweden inclusief Kopenhagen, Oslo, Helsingør, Narvik en Solvaer
2008 Uitgeverij Elmar, Rijswijk (NL) | Paperback geïllustreerd in kleur, 576 pagina’s, 12,5 x 21 cm | ISBN 9789038918327
Publicatie: 8 oktober 2008 | Te koop via o.m. Bol.com


Pages

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In