Norrland-Zuid - marcelburgerphoto

Zuidkust van Norrland, 1983: langs het strand loopt een jongetje met zijn vader. Door ondiep water zwemmen vader en zoon naar een eiland voor de kust. Zuidkust van Norrland, 2008: het jongetje van toen is nu zelf vader, maar het eiland van toen is nu nergens meer te bekennen.

Het noordelijker gedeelte van Norrlands zuidkust, Höga Kusten, stijgt gemiddeld met 8 millimeter per jaar. Eilanden worden vaste land, ondiepe wateren worden eiland. De reden van dit opvallende fenomeen is de IJstijd. Tienduizend jaar geleden lag op 3 km dik ijs op Norrland en dat bracht het land in de verdrukking.

Nadat het ijs smolt, veerde het land langzaam terug, tot op de dag van vandaag. Nergens ter wereld gaat dit zo snel op zo’n korte afstand als in het Zweedse Höge Kusten, ten zuiden van Örnsköldsvik. De Hudson Bay in Canada heeft het fenomeen ook, maar minder heftig en over een afstand van 50 km landinwaarts.

De Zweedse hoge kust beperkt zich tot ongeveer 3 km landinwaarts. De UNESCO plaatste het land daarom in 2000 op de werelderfgoedlijst. Laat je de geologie voor wat het is, dan zie je als bezoeker van de Höga Kusten een gevarieerde vakantiebestemming over een lengte van ongeveer 80 km. Je kunt zwemmen in zee, maar ook in een 500 m verderop gelegen meer. De dorpen liggen beschermd in een sterk glooiend landschap.


Ontdekken

Pages

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In