Dieren - marcelburgerphoto

Zweden kent een rijk dierenleven, inclusief grote zoog- en roofdieren in het wild. Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se) is verantwoordelijk voor het natuurbeheer in Zweden. Alle wilde zoogdieren en vogels zijn beschermd, maar voor 50 soorten (waaronder elanden) worden in het jachtseizoen uitzonderingen gemaakt. Van de kleinere dieren is er een aantal dat met uitsterven wordt bedreigd, zoals 24 van de 25.000 insectensoorten, alle kikkers, padden en hagedissen en de drie slangensoorten.

Slangen
De hazelworm (kopparödla) is een bruinige hagedis die vaak voor een slang wordt aangezien. Van de echte slangen is alleen de adder (huggorm) gevaarlijk. Mannetjesadders zijn doorgaans grijs, vrouwtjes bruin, maar er komen ook zwarte adders in Zweden voor. De ringslang (snok of vattensnok) en de gladde slang (hasselsnok) zijn onschuldig voor de mens, maar worden vaak voor adders aangezien.

Rendieren
Rendieren (ren) leven zeer vrij in Zweden, maar zijn nagenoeg allemaal deel van door mensen beheerde kuddes. Je komt ze tegen vanaf Idre/Grövelsjön in Dalarna tot de noordgrens, met een nadruk op de leefgebieden langs de grens met Noorwegen. Rendieren hollen meestal pas weg, zodra je uit de auto stapt. Blijf je binnen het voertuig, dan zijn ze niet bang voor je en kunnen ze de auto tot een halve meter afstand passeren. Geef rendieren de ruimte en tijd als je ze op de weg tegenkomt. Rendieren zijn uiteraard het meest bekend geworden als ‘paardenkracht’ voor de slee van de Kerstman, die ’natuurlijk’ in het noorden van Zweden woont.

Elanden
Herten (hjort) zie je op heel veel plekken in het land, maar de koningen van het bos, elanden (älg), zijn erg schuw en als je ze niet bewust opzoekt, moet je erg veel geluk hebben ze tegen te komen. Juist om problemen met de mens te voorkomen zijn nagenoeg alle doorgaande wegen in Zweden van een hek voorzien om de dieren en het verkeer niet met elkaar in aanvaring te laten komen. Geen overbodige luxe, want een eland kan met een gang van 50 km per uur plots tevoorschijn komen. Zelfs een stevige Volvo is niet opgewassen tegen de 500 kilo’s aan eland. Houd hier rekening mee op de wegen waar het hekwerk ontbreekt en waar waarschuwingsborden staan, met name in de schemering.

Beren
Er leven ongeveer 2500 Europese bruine beren (björn) in Zweden, met de belangrijkste leefgebieden in de gemengde bossen van Dalarna, Jämtland en Norrboten. De beren hebben de afgelopen jaren de neiging zich steeds zuidelijker en oostelijker te begeven. Mannelijke bruine beren worden 1,7 tot meer dan 2,5 meter lang en wegen 100 tot 300 kilo. De vrouwtjesberen komen niet boven de 200 kilo uit. De beren eten veel bessen, planten en kadavers, maar een vers rendier of eland dient eveneens als maaltijd. Er zijn niet veel aanvaringen tussen mens en beer, maar voor de zekerheid kun je altijd even informeren bij de lokale autoriteiten voordat je een gebied intrekt. Een van de laatste incidenten was een jager die door een beer in westelijk Dalarna werd gedood.

Veelvraten
In geconcentreerde berggebieden, vooral in holen op rotshellingen of in dicht struikgewas langs de hele grens met Noorwegen vanaf noordelijk Dalarna komen ongeveer 575 veelvraten (järv) voor. Niet-kenners beschrijven ze als miniberen, met een lengte van 70 tot 90 centimeter en een gewicht van ongeveer 45 kilo. Veelvraten eten knaagdieren en vogels, maar ook planten. Ze zijn niet bang aangelegd en kunnen een beer of eland aanvallen vanuit een hinderlaag.

Lynxen
De lynx (lodjur) is een katachtige ter grootte van een herdershond die het in de schemering voor zijn voedselvoorziening heeft voorzien op hazen en rendieren. In Zweden leven ze in het hele land, met uitzondering van Skåne, Öland, Gotland, de regio rond Stockholm en de noordoostkust bij Luleå en Piteå.

Wolven
De wolf (varg) heeft het moeilijk in Zweden. Er zijn nog maar circa 200 dieren over, die in Värmland, Dalarna, rond Örebro en ten westen van Gävle leven. Ze hebben het vooral voorzien op elanden, maar jagen ook op andere dieren. Sinds 2010 vindt er beperkte jacht op de dieren plaats.

Roofvogels
Er zijn tot nu toe zeker 480 vogelsoorten in Zweden geteld, waarvan de steenarend (kungsörn) de meest indrukwekkende is. De roofvogel leeft in de bovenste helft van Zweden – op de kustgebieden na – met ongeveer 600 paren. Maar de kustgebieden worden zuidelijker niet geschuwd, in het noordoosten van Uppland, in Halland, in Skåne en op Gotland komt de roofvogel eveneens voor. Een steenarend heeft een lengte van 75 tot 90 cm en een spanwijdte van doorgaans 2 tot 2,4 m. Een tweede indrukwekkende roofvogel is de sperweruil (hökuggla), die een vleugelwijdte van 75 tot 80 cm heeft en een lengte van ongeveer 40 cm.

Vissen
De meeste vis en andere waterdieren in Zweden hebben zwaar te lijden onder overbevissing. Daarnaast is de Oostzee (Östersjön), maar zeker de Botnische Golf (Bottenhavet) op veel plaatsen ernstig vervuild. Surströmming, een haringsoort die in de Botnische Golf wordt gevangen, zit vol met schadelijke stoffen.

© 2008 – 2013 Marcel Burger voor Wereldwijzerzweden.net

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In