Sociaal leven - marcelburgerphoto

Zweden is in veel opzichten een modelmaatschappij, waar het draait om orde, beleefdheid, arbeid, kinderen, rust, ruimte en geduld.

Ordning och reda
De orde (Ordning och reda in het Zweeds) zie je bijna overal in de maatschappij terug. In winkels en bij het openbaar vervoer worden doorgaans keurig rijen gevormd en wachten de Zweden geduldig op hun beurt. Natuurlijk zijn er af en toe mensen die voordringen, maar op meer dan een opgetrokken wenkbrauw zul je de rustig kijkende wachtenden niet kunnen betrappen. Het is absoluut not done je stem te verheffen en er iets van te zeggen.

Verkeersgedrag
In het verkeer kun je de Zweden betrappen op wat Nederlanders rijden als een dweil noemen – alsof er ook in de zomer sneeuw ligt, maar feit is dat het minder gehaast rijden rust schept op de weg. Het is een rijstijl die de Zweden zich door hun lage bevolkingsaantal en ruimte waarschijnlijk kunnen veroorloven, want rond en in de grote steden Stockholm en Göteborg zie je wat meer haantjesgedrag in het verkeer. Zweden zullen zelden de claxon gebruiken of lichten met de koplampen als ze het niet eens zijn met de handelingen van een medeweggebruiker; liever nemen ze wat meer afstand, trappen op de rem en wachten rustig af tot de medemens zijn weg heeft gevonden.

Verspreid
Zweden zijn gewend om op zoek naar een baan tot ver van de geboortegrond te verhuizen; zeker daar in sommige regio’s bepaalde functies erg schaars zijn. Familieleden leven vaak verspreid over honderden kilometers (of meer) en zien elkaar soms slechts een keer per jaar. Na een bloeiende studententijd ‘versaait’ voor veel jonge Zweden vaak het leven, zodra ze de studie hebben afgerond en de vriendengroep uitwaaiert over het land. Werkende Zweden gaan dikwijls vroeg naar bed, om in de ochtend om 08:00 uur of eerder op het werk te kunnen verschijnen. Daarvoor worden forensafstanden van 75 tot 200 km niet geschuwd. Kinderen Het krijgen van kinderen is bijna een ongeschreven regel, dat door de overheid extra wordt gestimuleerd met onder meer maandenlange ouderschapsverlof – voor man en vrouw.

‘Lagom’
Nog meer dan Nederlanders houden Zweden van het sluiten van compromissen, zonder de Nederlandse hardheid in de onderhandelingen. In Skåne zijn mensen meestal het meest recht door zee, maar doorgaans wordt in een omweg naar een onderwerp toe gesproken. Zweden geven niet graag gevraagd of ongevraagd een direct antwoord en dat kan de onderlinge communicatie soms bemoeilijken. De Zweden doen veel moeite om in hun communicatie niet te veel en niet te weinig uit te schieten. Lagom heet dit.

Ruimte
De luxe van een kleine bevolking op een groot landareaal maakt dat de Zweden van hun ruimte houden. Cafés en terrassen zijn vaak net wat ruimer opgezet dan in het relatief drukke Nederland en België. Een tweede huis in rustiger landsdelen – liefst in de regio waar je bent geboren – is een bijna standaardstreven. Voor het hele land lopen de schattingen uiteen van 600.000 tot 800.000 vakantiewoningen, met de kuststreken en de oevers van een van de vele meren als meest gewilde locaties.

Omgangsvormen
Elkaar de hand schudden, is zeer gebruikelijk in de Zweedse samenleving. Zoenen – zoals de Nederlanders drie keer op de wang – is dat absoluut niet. Vooral oudere Zweedse mannen maken bij het kennismaken soms ook een lichte buiging met het hoofd uit beleefdheid. Vrienden geven elkaar een omhelzing (kram), ook bij het feliciteren (ook nu absoluut niet zoenen!). Als iemand jarig is of iets heeft te vieren, wordt alleen hij of zij gefeliciteerd. Anderen – zelfs de partner – worden niet gelukgewenst met de bereikte mijlpaal. Dat bijvoorbeeld Nederlanders de gewoonte hebben alle visite, of in ieder geval de directe familie, te feliciteren met een verjaardag, vinden de Zweden maar gek.

© 2008 – 2013 Marcel Burger voor Wereldwijzerzweden.net


Powered by SmugMug Log In