Stockholm - marcelburgerphoto

Façades van glas, afgewisseld door crêmige en terracotta stenen gevels met rijke versieringen kijken niet op of onder als een golf mensen zich in allerlei stroompjes in winkels, cafés en restaurants begeeft. De eenden in het donkerblauwe water bij de Operan lijken bijna hun schouders op te halen: een dag zoals andere.

Terwijl de in blauw gestoken, met glimmend zilveren helmen uitgeruste erewacht zijn ronde langs het forse koninklijk paleis maakt, verlaat de ene na de andere boot de kades van de binnenstad om koers te zetten naar archipel of stadsdeel. Ze passeren Gröna Lund, waar waaghalzen even genieten van een fabuleus uitzicht om daarna in een paar seconden van 60 meter hoogte weer met beide benen boven de grond te bungelen.

Maar dan gaat de zon onder achter de gouden toren van het ‘Nobelgala-stadhuis’, weg achter het land voorbij de bruggen die Stockholm met zichzelf verbindt. Prachtig uitgedoste vrouwen en keurig afgeklede heren duiken op in rijen voor de discotheken van de stad, aangevoerd door Porsche of limo.


Ontdekken

Pages

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In