Zuidwest-Zweden - marcelburgerphoto

Golven zout zeewater klotsen vanuit het Skagerrak tegen de rotsige kust van Bohuslän, van de Noorse grens tot aan Göteborg. Vlakbij Zwedens tweede stad zien stevige vierwielers het levenslicht, terwijl in het achterland Lights… a-a-a-n-d action klinkt – op z’n Zweeds natuurlijk. Welkom in Trollhättan.

Niet veel verder bruist het compacte centrum van Göteborg, omsloten door een bijna Amsterdams ogend kanaal, in de groene zone om het centrum en langs boomrijke allées, in de cafés, restaurants en theaters, rond de universiteit en in Liseberg: het grootste pretpark van Scandinavië. Trollhättan, Göteborg en omstreken zijn de Zweedse regio Västergötland, maar Zuidwest-Zweden heeft meer.

Zo is het landschap van Skåne, met Malmö als hoofdstad, niet alleen boerenland. De de lichtglooiende groene heuvels zijn een genot om doorheen te fietsen of te toeren. De 400 kilometerlange kust heeft witte zandstranden. Het blijft relatief warm in Skåne, met slechts korte perioden sneeuw – als die er al ligt.


Ontdekken

Pages

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In